Bombi

Játékszabályzat

1. Az I.D.C. Hungária Zrt. (továbbiakban Szervező) által szervezett játékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt a 2. lépésben megjelölt termékek címkéjéről kivágott pontokat összegyűjti, regisztrál a www.bombi.hu weboldalon, kiválasztja a lefoglalásra szánt ajándékot és postán elküldi a termékcsomagolásból kivágott pontokat.

2. A Játékban kizárólag a magyarországi kereskedelmi forgalomban kapható Bombi márkájú termékek vesznek részt és a vásárlást igazoló blokkot az ajándék megérkezéséig meg kell őrizni. Szervező jogosult a vásárlást igazoló blokkot vagy számlát bekérni abban az esetben, ha visszaélést feltételez a pontok összegyűjtésében. Ennek hiányában nem köteles az ajándékokat elküldeni.

3. A játékban az I.D.C Hungária Zrt. dolgozói, a Webconsult.hu Kft és a Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft. dolgozói és azok a Ptk.685§. b)pontjában meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.

4. A Játékosok az ajándékok átvételére legkésőbb a Játékos pontjainak beérkezését követő 30 napon belül jogosult(ak). Amennyiben az ajándék átvételére jogosult Játékos(ok) az ajándékát legalább kétszeri megkeresésre és az erre nyitva álló határidőn belül nem venné át, úgy Játékos automatikusan lemond ajándékáról.
Az ajándék adóvonzatát és az ajándékok postázásának költségét az I.D.C Hungária Zrt. vállalja.

6. A Szervezőt a Játékosok téves adatszolgáltatásáért, a pályázatok hiányosságáért/hibáiért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés), a postai értesítés, kézbesítés késedelméért/hiányosságáért semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező az ajándékok tekintetében szavatosságot nem vállal, a Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között az ajándék gyártójával/forgalmazójával/szolgáltatójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a Játékos számára megjelöl.

7. Azáltal, hogy a Játékos nevét, címét - esetleg telefonszámát, e-mail címét tartalmazó regisztrációja a megadott címre beérkezik, a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező - a Játékos esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül bármilyen további a Bombi márkával kapcsolatosan felhasználhassa.

8. A Játékos(ok) tudomásul veszik, hogy a játék keretén belül rögzített azonosító adataik szükségesek a játékban való részvételükhöz, és azok kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.

9. A jelen játékszabályzat szabályainak megsértése, illetve csalás a Játékos játékból való kizárását vonhatja maga után, és a Szervező fenntartja magának a jogsértővel szembeni bírósági eljárás kezdeményezésének jogát.f
A játékkal kapcsolatos valamennyi reklamációt írásban kell eljuttatni a Szervező címére (2310. Szigetszentmiklós, Leshegy u.3., e-mail: posta@bombi.hu), de reklamációt a Szervező a játék lezárását követő egy hónapon túl nem vesz figyelembe.

10. A jelen szabályzatra a magyar jog az irányadó. A játékban részt vevők a részvétellel jelen játékszabályokat elfogadják. Jogi út kizárva.